Jag hjälper Svenska Dagbladets marknadsavdelning med formgivning av kommunikationsmaterial till alla deras kanaler, bland annat SoMe, webbsidan och i tidningen.
Arbetet består av att både ta fram material till befintliga koncept och ta fram koncept från grunden och formge det.
Back to Top