Det här uppdraget bestod i att skapa en webb-portal som presenterade Profotos investerar-data på ett tydligt och tillgängligt sätt.
Baserat på Profotos grafiska identitet designade jag portalen, och utöver webbdesignen så inkluderade det även design av grafer, tabeller och annan finansiell datavisualisering.
Back to Top