Oasmia är ett läkemedelsföretag som specialiserar sig på utveckling av nya terapeutiska alternativ för patienter som lider av svårbehandlade cancerformer. Efter att ha omorganiserat i företagsledningen bestämde företaget sig för att modernisera sin visuella och verbala identitet. 
Genom att noggrant arbeta med research och workshops tillsammans med stakeholders i bolaget, så fick jag en stadig grund att utgå från när jag sedan byggde upp en modern identitet med allt från logotyp och ikon till trycksaker, marknadsföringsmaterial, mässmaterial, mallar, regissering av fotografer och filmare.

Animerad presentationsvideo skapad av Rotor Media Group baserad på den identitet jag skapade.

Branding
----
Web & UI
----
Back to Top