Det var en ära att få arbeta med den här boken och ta fram format, typografi och uttryck. 
Den här boken, De obesuttna som är skriven av Ursula Le Guin, är lite av en klassiker i Science Fiction-välrden. En berättelse om Shevek, en briljant fysiker från Anarres, en ofruktbar värld där ömsesidig hjälp och solidaritet bär upp samhället, skild från sin tvillingplanet Urras genom en avgrund av misstro som fått växa i generationer. 
Illsutrationer: Jens Reuterberg
Back to Top