Ayman Osman
Art Director | UI Designer | Brand Designer
Jag är Art Director och Grafisk Designer inom både digitalt och print, utbildad i Italien med en (treårig) bachelor inom Visual Arts & Communications från Istituto Europeo di Design i Milano. Efter utbildningen har jag de senaste 12 åren arbetat primärt som frilansande AD och formgivare, men även utfört längre uppdrag på byrå.
Min utbildning hade en rejäl spännvidd, och jag har både ensam och i team arbetat med såväl stora webb-, UI-, förpacknings-, branding- och bokprojekt, som mindre uppdrag med deadline i förrgår. Uppdragsgivarna har varierat från mindre företag och organisationer, till stora multi­nationella börsnoterade bolag. 
Min verktygslåda består av bland annat Adobe-paketet, Figma, Sketch och Zeplin samt olika projekt-, planerings och kommunikationsverktyg såsom Slack, TeamWork Projects, Jira och Invision. 
Min främsta styrka är att jag har god kunskap och friktionsfri manöverförmåga inom både det digitala och analoga. Att ha ett övergripande ansvar för varumärkesuppbyggande, både befintliga varumärken och uppbyggande av nya från grunden.
Jag har även god vana i att leda designarbete över flera kanaler, att ha ett övergripande ansvar och överblick över stora projekt, koordinera mellan olika produktionsfaser med allt från kontakt med fotografer, filmare, utvecklare, tryckerier och allt däremellan.
Har du något du behöver hjälp med? Tveka inte att kontakta mig