The advisor of choice when communication matters. 
Fogel & Partners är en ledande nordisk rådgivningsbutik med fokus på strategisk kommunikation. Jag fick uppdraget att ta fram en ny visuell identitet och nytt bildspråk men de ville behålla sitt "F" som de tidigare hade som logotyp.
Då Fogel & Partners arbetar som "spindeln i nätet" i sin verksamhet med kommunikation i stora och viktiga bolagstransaktioner så utvecklade jag ett koncept baserat på "nätet" som återfinns även i den gamla logotypen.
Branding
----
Bilspråk
----
Web & UI
----
Back to Top